نمرات سایت ها و مجلات به بازی گیرز او وار جاجمنت هم منتشر شد که در زیر میبینید. این بازی هم به سرنوشت God of War: Ascension دچار شد!

Cheat Code Central    4.8 out of 5
IGN    9.2 out of 10
Joystiq    4.5 out of 5
Destructoid    9 out of 10
Xbox360Achievements    89 out of 100
NZGamer    8.8 out of 10
Machinima    8.5 out of 10
Strategy Informer    8.5 out of 10
GameTrailers    8.1 out of 10
Canadian Online Gamers    80 out of 100
The Escapist    4 out of 5
GamesRadar    4 out of 5
Eurogamer    8 out of 10
Official Xbox Magazine UK    8 out of 10
Official Xbox Magazine    8 out of 10
New Game Network    77 out of 100
GamesBeat    70 out of 100
VideoGamer    7 out of 10
Giant Bomb    3 out of 5
Digital Spy    3 out of 5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *