در مترو لست لایت ریزترین کارهای شما به خوب و بد تقسیم میشود و در انتها اگر اعمال خوب شما بیشتر از اعمال بد شما باشد پایان خوب را میبینید و در غیر اینصورت پایان بد را. پیشنهاد ما این است که ابتدا بهتر است اول داستان Metro 2033 و سپس داستان Metro: Last Light را بخوانید و سپس این راهنما را ببینید. به طور کلی چیزهایی که در پایان بازی تاثیر دارند این فاکتورها هستند:

 1. گشت و گذار در محیط مخصوصا محیط های شهری (مانند ونیز که مکان های امن هستند) و گوش دادن یا ندادن به مکالمه بین افراد مختلف تا انتها.
 2. ارتباط با افراد خاص. برای مثال دزدی نکردن از افراد و کمک به فقرا یا بی توجهی به آنها.
 3. برداشتن یا برنداشتن مهمات و فیلتر هوا از روی جنازه ها در صورتی که نیازی به آنها نداشته باشید.
 4. اطاعت کردن یا نکردن از دستورات همگروهی هایتان. برای مثال در یکی از مراحل بازی خان میگوید که تلفن را بردارید که میتوانید به حرف او گوش دهید یا بی توجه رد شوید.
 5. کشتن یا نکشتن همه گاردها و دشمنان در طول بازی. میتوانید همه را بکشید یا با مخفی کاری از آنها رد شوید.
 6. کشتن یا کمک کردن به بعضی از موجودات در بعضی جاهای خاص که در ادامه توضیح خواهم داد.
 7. کشتن یا نکشتن پاول و لزنیتسکی.

چگونه پایان خوب Metro Last Light را ببینیم.

اما در ادامه به تفکیک هر مرحله، کوچکترین کارهای خوب یا بد را که برای دیدن پایان دلخواهتان باید انجام دهید را لیست کرده ایم؛ یادتان باشد که لازم نیست مثلا برای دیدن پایان خوب همه کارهای خوب گفته شدن در پایین را انجام دهید. تنها کافیست میزان کارهای خوبتان (http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png) از تعداد کارهای بدتان (http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png) بیشتر باشد.

مرحله ابتدایی بازی

هیچ کار خوب و بدی موحود نیست.

Sparta

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • در اتاق آرتیوم گیتار را بنوازید.
 • گوش دادن به حرف های دو رنجر در کنار اتاق آرتیوم که در مورد اهمیت D6 صحبت میکنند.
 • توقف در اولین راهرو در کنار دو رنجر برای مدت کوتاهی بعد از اینکه آنها صحبتشان را تمام میکنند.
 • گوش دادن به حرف های مردی که در مورد دو عضو تازه وارد رنجرها صحبت میکند.
 • گوش دادن به صحبت های دو نفر که با هم شطرنج بازی میکنند و در مورد ناپدید شدن گروه رومنوو (Romanov) در باتلاق صحبت میکنند.
 • در همان جا گیتار را بنوازید.
 • باقی ماندن در محل تمرین تیراندازی برای مدت 1 دقیقه.
 • گوش دادن به صحبت های سه رنجر که در مورد آماده شدن سربازهای خط قرمز و دیده شدن رنجرهای نازی نزدیکی ایستگاه Exhibition صحبت میکنند.

Ashes

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • تا انتهای قطاری که مرحله با آن آغاز میشود بروید و برگردید.
 • قبل از بالارفتن از نردبان، به سمت راست بروید و اولین یادداشت به جا مانده در محیط را در کنار یک جنازه بردارید.
 • وقتی آنا شروع به بالا رفتن از تابلو تبلیغاتی میکند تا به انتهای آن نرسیده در کنارش بمانید.

Pavel

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • زندانی ها را آزاد کنید.

Reich

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • به کل صحبت های Fuhrer گوش دهید.
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png
 • در پایان سرباز نازی تسلیم شده را بکشید.

Separation

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • مرحله را بدون کشتن حتی یک نفر به پایان برسانید، یا به عبارت دیگر ان مردی را که در اتاقش در حال مطالعه است و تسلیم میشود را نکشید.
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png
 • در پایان مرحله آن مرد در حال مطالعه را بکشید.

Facility

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • بعد از خروج از معبر هوا، صحنه ای را که در آن یک نازی به دوستش توهین میکند را ببینید. باید حتما تا قبل از اینکه آن سرباز اتاق را ترک میکند صبر کنید.
 • آن سرباز گفته شده را که در سردخانه گوشت ها پنهان شده نکشید.
 • به صحبت نازی ها در مورد اسلحه پنهان شده گوش دهید.
 • سربازی که در حال رفتن به سمت اسلحه پنهان شده مذکور است را دنبال کنید و بعد از اینکه جعبه را باز کرد او را بکشید و اسلحه را بردارید.
 • به صحبت های دو نازی در نزدیکی فیوز برق گوش دهید.
 • در نزدیکی مردی که روی صندلی نشسته معبر هوایی وجود دارد؛ وارد آن شوید.
 • در اتاقی که توربین های آب وجود دارند به صحبت های دو نفر در مورد اعدام پاول گوش دهید.
 • مرحله را بدون کشتن حتی یک نفر به پایان برسانید.
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png
 • سرباز پنهان شده در سردخانه را بکشید.

Torchlight

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • درست قبل از آسانسور در ابتدای تونل عنکبوت ها در سمت چپ و پشت تار عنکبوت ها جای مخفی وجود دارد که باید وارد آن شوید.
 • به همراه پاول وارد آسانسور شوید.
 • دور راندن عنکبوت ها با چراغ قوه در آسانسور.
 • نجات دادن پاول به سرعت و درست بعد از خارج شدن از آسانسور.
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png
 • در آسانسور که به همراه پاول هستید چراغ قوه یتان کلا خاموش باشد.
 • درست بعد از خارج از شدن از آسانسور چراغ قوه یتان را روی عنکبوتی که روی پاول افتاده است نگیرید و به او کمک نکنید.

Echoes

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • در ابتدای ای مرحله و درست در لحظه ای که باران شروع به باریدن میکند در سمت چپ لوله بزرگی وجود دارد که باید از طریق آن به اتاق مخفی بروید.
 • وقتی غرق میشوید و وارد هواپیما میشوید به انتهای آن بروید و به اسکلتی که انجا است برسید.
 • در سمت راست آن یک اتاق دیگر وجود دارد که وارد آن شوید.
 • در سرویس بهداشتی گیتار را بزنید.
 • بدون اینکه دیده شوید بگذارید گله موجودات وحشی عبور کنند و کاری با آنها نداشته باشید.
 • به طور تمام و کمال خاطرات قسمت اول هواپیما را ببینید.
 • به حرف های پاول بعد از نجات دادن او کامل گوش دهید.
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png
 • به گله موجودات وحشی شلیک کنید و آنها را بکشید.

Bolshoi

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • درست بعد از گذر از اولین در، به حرف های افرادی که آنجا هستند گوش دهید که سعی دارند گاردها را مجاب کنند به انها اجازه رسیدن به ایستگاه را بدهند.
 • درست بعد از گوش دادن به صحبت های بالا به صحبت های دو نفر از افراد رایش که از فرارشان صحبت میکنند گوش دهید.
 • به گدا گلوله بدهید و بعد از اتمام صحبت هایش که دوباره از شما گلوله میخواهد دوباره به او پول بدهید.
 • به صحبت های دو نفر در رستوران که در مورد مفید بودن یا نبودن تئاتر در روزهای تاریکی صحبت میکنند گوش دهید.
 • به صحبت های دو مرد که در مورد مردن همسر یکی از آنها صحبت میکنند گوش دهید.
 • به مردی که با دستانش با سایه اشکال مختلف برای بچه ها در می آورد نگاه کنید.
 • به بچه هایی که به سمت جایی که شما آمدید میدوند گوش دهید و دنبال انها بروید.
 • بعد از ایستادن بچه ها به صحبت های دو نفر که در مورد ملحق شدن به ارتش بحث میکنند گوش دهید.
 • به صحبت های دو نفر که در حال معامله هستند گوش دهید. بعد از اینکه آنها با هم دست دادند یکی از انها که کلاه دارد به آرتیوم خواهد گفت که بعدا بیاید و جایزه اش را بگیرد. به حرف های او کاملا گوش دهید.
 • به کل نمایشی که در تئاتر اجرا میشود نگاه کنید.
 • به صحبت های دو رقاصه که در مورد گریمشان و دوست پسرشان صحبت میکنند گوش دهید.
 • در قسمت بعد که دو دختر دیگر باهم صحبت میکنند به انها گوش دهید.
 • یک نفر که قصد دارد کالای قاچاق به یک توریست بفروشد را دنبال کنید تا به محل فروش اجناس برسید.

Korbut

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • به صحبت های بین کوربوت و موسکوین گوش دهید.

Revolution

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • در ابتدای مرحله از پله ها پایین بروید و صحبت های گاردی که مشغول گزارش دادن است گوش دهید.
 • به صحبت های دو نفر که در مورد اتفاقات مرحله Frontline از Metro 2033 صحبت میکنند گوش دهید.
 • به صحبت های مسئول جرثقیل در مورد مواد رادیواکتیویه گوش دهید.
 • سربازانی که مشغول سرویس کردن دستگاه ها هستند را نکشید و اجازه دهید کارشان را بکنند و سپس آنها را دنبال کنید و به صحبت هایشان گوش دهید.
 • بعد از عبور از پنکه بزرگ و پایین آمدن از نردبان به صحبت های دونفر که آنجا هستند گوش دهید.
 • وقتی به جایی که یک نفر پشت مسلسل است رسیدید به صحبت های او با یک گارد دیگر گوش دهید.
 • مرحله را بدون کشتن هیچ انسانی به پایان برسانید.
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png
 • مسئول جرثقیل را که غیرنظامی است بکشید.

آپدیت: از این مرحله به بعد جاهایی که باید به صحبت های افراد مختلف گوش دهید ذکر نمیشود چون باعث میشود کارهای مهمتری که باید انجام دهید را به دلیل بی حوصلگی در خواندن کل پست نبینید. تنها به گفتن این موضوع بسنده میکنم که هروقت دیدید چند دشمن یا دوست صحبت میکنند و صحبت هایشان زیرنویس میشود بدانید که مهم هستند و باید به انها تا انتها گوش دهید.

Regina

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • بعد از بیرون رفتن از خانه اندرو به اولین دری که رد سمت چپ وجود دارد وارد شوید و تا انتهای آن بروید.
 • چند متر جلوتر دوباره دری در سمت چپ وجود دارد که وارد آن شوید و به انتهای ان رفته و چراغ ها را روشن کنید.
 • دوباره چند متر جلوتر دری در سمت چپ وجود دارد که به منطقه نیمه خرابه ای منتهی میشود. وارد آن شوید و مهمات و سلاح ها را بردارید.
 • با وسیله نقلیه خود با سرعت به مانع چوبی بزنید تا بشکند.
 • بعد از رسیدن به تونل برف زده به سمت چپ و به سمت ماشین های متروکه مترو بروید. تا انتهای آن بروید و اسلحه و مهمات را بردارید.
 • در ادامه نیز چندین بار باید از وسیله نقلیه پیاده شوید و به راهروهای موجود در سمت چپ و راست وارد شوید. در اصل سه جای مخفی وجود دارد که میشود به راحتی آنها را پیدا کرد.

Bandits

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • درست بعد از به هوش امدن آرتیوم به عقب نگاه کنید و به جایی که وسیله نقلیه خراب شد بروید.
 • در مترو که صدای جیغ و داد زنی می آید به سمت راست بروید و آن دختر را که مورد آزار دو نفر قرار گرفته است را قبل از مردنش نجات دهید و دو مرد را یا بکشید یا بیهوش کنید.
 • درست قبل از رسیدن به کمپ اصلی دزدها از سمت چپ تونل حرکت کنید و به اتاقی که پر از جنازه است برسید.
 • دزدی را که قصد کشتن زنان و بچه ها را دارد را بدون آسیب رسیدن به آنها بکشید.

Dark Water

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • به اتمام رساندن این مرحله به صورت اتوماتیک کار خوب محسوب میشود.

Venice

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • به دو گدای شهر کمک کنید.
 • از صاحب رستوران نوشیدنی بخرید و بخورید.
 • اگه بیش از اندازه بنوشید، ارتیوم بی هوش میشود و بعد از بیهوش شدن میبینید که رستوران او تخریب شده. به صاحب رستوران که ناراحت است 100 گلوله کمک کنید.
 • 10 گلوله بدهید و از محل تمرین تیراندازی استفاده کنید.
 • اگر ارتیوم همه کارهای خواسته شده را در محل تیراندازی براورده کند به عنوان جایزه یک خرس عروسکی به او جایزه داده میشود که باید آن را به بچه ای که آن را گم کرده بود و مشغول گریه است بدهید.
 • مرحله را بدون کشتن هیچ کس در انبارگاه به پایان برسانید.
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png
 • وارد قایق ماهیگیری که خوابیده است بشوید و 20 گلوله او را بردارید.
 • به رقاصه تماشا کنید.
 • در قسمتی دیگر نیز به رقاصه دیگری پول بدهید تا برایتان برقصد.

Sundown

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • هواپیمای سقوط کرده را پیدا کنید.
 • در نزدیکی ایستگاه گاز کامیون کوچکی وجود دارد که وارد ان شوید.

Nightfall

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • درست قبل از ملاقات با دوستانتان در کلیسا، در طبقه دوم ساختمان مخروبه از پنجره به بیرون نگاه کنید.

Under City

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • در شروع مرحله، کنار یک جسد نواری وجود دارد که به آن گوش دهید.
 • بعد از ورود به قبرستان که وسائل آرتیوم مانند چراغ قوه از کار می افتند چندین شبه دیده می شود که باید صبر کنید آنها ناپدید شوند.
 • بعد از افتادن از آسانسور که چندین نوسالیس دیده می شوند نگذارید شما را ببینند.
 • به تونلی که این نوسالیس ها آمدند بروید و نزدیک معبد کوچک مسیحیت شوید.
 • بعد از مواجه با دشمنان پرنده، نزدیکی تار عنکبوت ها یک اسکلت وجود دارد که نزدیک آن شوید.
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png
 • بعد از افتادن از آسانسور به نوسالیس ها شلیک کنید.

Contagion

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • حساب سربازان خط قرمز را که در حال کشتن افراد غیرنظامی هستند را برسید و اجازه ندهید این افراد عادی کشته شوند.
 • وارد اتاق مخفی که در سمت چپ ماشین ریلی وجود دارد شوید و تا انتها آن را ادامه دهید.
 • وقتی لزنیتسکی چاقو را به گردن انا میگیرد قبل از اینکه شمارش او به 5 برسد، ماسک خود را بردارید.
 • مرحله را بدون کشتن کسی به پایان برسانید.
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png
 • ماسک خود را برندارید و با وجود در خطر بودن جان آنا، به لزنیتسکی شلیک کنید.

Quarantine

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • به حرف های دکتر گوش دهید.
 • هر چهار جعبه حاوی MGR را در منطقه متروکه ایستگاه پیدا کنید. یکی از این جعبه ها مخفی است که آن هم پشت در است و ابتدا باید پله ها را پایین بروید تا دری که وارد شدید بسته شود. جعبه پشت در پنهان شده بود که بعد از بسته شدن می شود آن را باز کرد.
 • بعد از رسیدن به خان، مردی در انجا ایستاده که نگهبانان نمی ذارند داخل شود. بعد از اینکه این مرد جواب منفی شنید دنبال او بروید. ممکن است در بالا از شما کمک بخواهد که اگر این کار را کرد به او کمک کنید.

Khan

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • در فاضلاب که خان از شما میخواهد تلفن زنگ خورده را جواب دهید این کار را انجام دهید.

The Chase

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • در این مرحله کار اضافی لازم نیست انجام دهید.

The Crossing

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • وقتی Dark One در کنار بیلبورد از پوشیدن لباس انسان ها حرف میزنید نزدیک او باشید.
 • در سمت راست بیلبورد مذکور و در ادامه راهی باریک یک موجود جهش یافته مرده وجود دارد که چندین موجود دیگر در کنار آن هستند. نزدیک آن جنازه شوید.

Bridge

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • درست قبل از اینکه Dark One برای دومین بار شما را به رویا ببرد در سمت چپ راه سرازیری مخفی وجود دارد. از آن پایین بروید.

Depot

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png

The Dead City

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png

Red Square

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png

The Garden

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png
 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/Close.png

Polis

در این مرحله کار خوب و بدی وجود ندارد.

D6

 • http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/Boolean/Signage/OK.png

هر لحظه امکان آپدیت شدن وجود دارد؛ برای لیست کامل بعدا مراجعه کنید…

115 نظر برای “راهنمای دیدن پایان های خوب و بد Metro: Last Light

در صورتی که نظر شما به پست مربوط نیست لطفاً از صفحه تماس با من استفاده کنید.

برای اینکه بازی در حال انجامتان یا بازی مورد علاقه یتان در کنار نام و آواتار شما در قسمت نظرات نمایش داده شود، میتوانید وارد پروفایل خود شده و آن را اضافه کنید.

با کلیک روی هر یک از دکمه های زیر می توانید نظرات مربوط به گروه خاصی از کاربران را مخفی کنید. برای مثال روی دکمه کاربر تازه کار کلیک کنید تا تمام نظرات مربوط به همه کاربران تازه کار ناپدید شود. توجه داشته باشید که در این صورت جواب دیگر گروه ها به کامنت مربوطه هم ناپدید خواهند شد.

مدیریت سایت حـــــــــرفه ای کاربر فعال کاربر تازه کار
پنهان کردن / نمایش نظرات کاربران
 1. mohammad 24 حـــــــــرفه ای

  عامو ول کن حوصلم نمیاد این همه کار کنم برای خوب شدن زنده باد بد بودن

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   گفتم که همه اینا لازم نیست باید سنگینی کارای خوبت از بدت بیشتر باشه

 2. PouryaKht کاربر برتر

  من کارایی رو که خودم دوست داشتم انجام دادم و خودم رو برای خوب بودن محدود نکردم

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   آفرین کار خوبی کردی
   مثل من

  2. Desmond
   Desmond کاربر برتر

   من که فقط بازی کردم.حتی تا وسط بازی نمیدونستم که داستان کلی بازی چیه.

 3. PouryaKht کاربر برتر

  حسین کد توی اموزش انلاین بازی کدن تام رایدر تو یه لینک از پردیس برای گرفتن کد گذاشته بودی من کد رو گرفتم طریقهی اکتیو استیم رو توضیح بده؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   همونجا توضیج داده دیگه! استیم رو باز میکنی و Add a game رو میزنی فکر کنم. من استیمم آپدیت نشده نمیتونم دقیق بگم ولی تو گوگل سرچ کن راحت پیدا میشه

 4. A.mason کاربر مهمان

  برای مرحله ی Reich فقط کشتن اون سربازی که آخر مرحله اسلحه اش رو میذاره زمین Karma رو کم میکنه، نه کشتن همه.

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   بله حق با شماست. ممنون که گفتید. اصلاح شد…

   1. armin کاربر مهمان

    ببین من مترو لست لایت توXBOX360تموم کردم متاسفانه پایانم بد بود و خواستم از اولل بازی شروع کنم اما از اول شروع کردم مرحله دومش اونجای که پاول توی لوله میری ودستش رو میشه و نازی ها انو میگیرن میزنن وما باید تنهای تا اونجای بریم که اون دار میزنن من دارم تا اونجا میرم یا هنگ میکنه یا ارور میده از بازی در میاد بیرون دع اول اینتور نمیشد اکال از چیه ترخدا کمکم کن دوست دارم پایان خوب ببینم

    1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

     من ایکس باکس ندارم نمیدونم قضیه چیه! تو انجمن بازیسنتر بپرس کسانی که ایکس باکس دارن جواب میدن:

     forum.bazicenter.com

 5. GHOST حـــــــــرفه ای mafia1

  من که تموم اینکارارو میکنم چه خوباش چه بداش فکر کنم من پایان بازی متفاوتی رو تجربه کنم خدارو چه دیدی شاید پایان بازی من با مال شما فرق کنه :)))

 6. Farid کاربر مهمان
 7. erfan کاربر برتر

  مرسی منم هرکاری که دوس داشتم انجام می دم 😀
  اما برام جالب بود که کوچیک ترین کار تو پایان بازی تاثیر داره!
  نمی شه یه چارت از آمار خوب و بدمون تو بازی ببینیم؟!

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   نه نمیشه. سازنده ها از عمد این کارو کردن که نفهمی کارت خوب بوده یا بد تا اونچیزی که به نظر خودت خوب یا بده رو انجام بدی…

 8. میلاد رحمانی کاربر مهمان

  به نظر من بازی باید هوش مصنوعیش بالا باشه تا بهت حال بده مثل رزیدنت اویل6

 9. MILAD RAHMANI کاربر مهمان

  من چند تا بازی بهتون معرفی میکنم برید اینا رو بازی بکنید تا ببینید بازی یعنی چی / رزیدنت اویل 6/ تامبرایدر 2013/ ace combat/ دد اسپیس 1و2و3/از همه ی اونها باحالتر کال اف دیوتی 9

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   واقعا فکر میکنی کسی جز خودت از بودن همچین بازیهایی بی خبر بوده؟ :دی

   1. GHOST حـــــــــرفه ای mafia1

    داداش حسین من که به شخسه اولین باره اسم اسم این بازی هارو شنیدو باور کنید 🙂 😀

  2. GHOST حـــــــــرفه ای mafia1

   اگه نمیگفتی ما این بازی هارو نمیشناختیم معلومه خیلی حرفیی بازی میکنی

  3. ali.fighter کاربر مهمان

   milad hame in bazia ro bazi kardan vali kasi mitoone metro bazi kone ke az dastane bazi ha sar dar biare namese to hamash donbale baziaye alaki va bedoone dastane khob va hata maskhare bashe yala jam kon

 10. میلاد رحمانی کاربر مهمان

  در کل بازی مترو چطوره ؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   عالیه
   البته آدم باید درک و شعورشو داشته باشه تا از بازی لذت ببره.

   1. Red baron تازه کار metro2033
  2. GHOST حـــــــــرفه ای mafia1

   من فکر میکردم بازی بدیه ولی وقتی شروعش کردم دیگه نمیتونستم دست از سرش بردارم نمیشه گفت خیلی خیلی توپه ولی بازم از خیلی از بازی های تو بازار بهتره

 11. Farid کاربر مهمان

  من موندم نگهبانای بازیش نگهبانن یا برگ چغندر 😀

 12. Farid کاربر مهمان

  ولی بازیش خیلی مشتی با این پایان خوبم که عالی میشه

 13. astiak کاربر مهمان

  سلام به همه دوستان ببخشید محل سیو بازی تامب رایدر کجاست “ممنون

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   مسیر سیو تومب ریدر 2013 در ویندوز XP (ایکس پی):

   C:\Documents and Settings\XXXXXXXX\Local Settings\Application Data\SKIDROW\203160\Storage

   مسیر سیو در ویندوز سون:

   C:\Steam\userdata\XXXXXXXX\203160\remote

   اگه پیدا نکردی عدد 203160 رو سرچ کن خودش پیدا میکنه

 14. میلاد رحمانی کاربر مهمان

  آقا حسین باهات شوخی کردم ناراحت که نشدی؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   نه ناراحت شدنی در کار نیست ولی خیلی بیمزه بود D:
   برا این یکم تند جواب دادم چون برای خوندن کامنت ها و جواب دادن به اونها وقت میذارم و وقتی کامنتت رو خوندم حس بدی بهم دست داد!!

   کامنتای اضافی رو هم پاک کردم

 15. astiak کاربر مهمان

  ببخشید برو بچز .. بازی کال اف دیوتی 10 به نام(ghost) نیومده ؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   5 نوامبر میاد یعنی دقیقا چهار ماه دیگه. اطلاعات بیشتر:

   http://baziwood.ir/1392/02/11/call-of-duty-ghosts-announced/

 16. sajjad کاربر مهمان

  آقا حسین یک سوال فنی…
  شما از کارتون لذت می برین که این همه دنبالش میرید…خب معلومه که لذت می برید با این همه وقت گذاشتن اما درک کردنش سخته که چطوری این همه وقت رو تو اینترنت می گزرانید و بعضی ادم های بی شعور چنان به احترامی یه شما بکنند………..
  با تشکر از زحمات زیاد شما.

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   بله من از نوشتن لذت میبرم و دوست دارم یه کمکی به گیمرهای ایرانی کرده باشم. البته در کنارش به در آمدزایی هم نگاه میکنم…

   تا حالا به جز یکی دونفر کس بی احترامی نکرده که اونها هم وضعشون معلومه که از حسادت این کارو میکنن و چون من همیشه تو اوج بودم و دشمن زیاد داشتم درکشون میکنم!

 17. Ahmadreza کاربر مهمان

  با سلام به همه مخصوصا آقا حسین کد
  من امروز این بازی رو تموم کردم بازی قشنگی بود ؛راستی چندتا سوال داشتم.اول این که واقعا بزی دوتا پایان داره بعد از کجا بئونیم کدومش خوبه یا کدومش بده مثلا مال من با منفجر شدنم همرا با میلر و وبقیه دشمنامون توسط خودم صورت گرفت اخرشم فهمیدم انا از ارتیوم بچه داره و… حالا این خوب بود یا بد——یه سوال دیگه اون زندانیا که با گاز میمردن رو چطورباید ازاد میکردم خودشون همش میگفتن اتق کنترل ولی اینقدر که تاریک بود من چیزی پیدا نکردم.و اخ این که من هر کاری در رابطه با خرسه میکردم باز هم به طرفم حمله ور میشد مثلا اون موجوداتی که میرفتن روش هم با کلاش میزدم خرسه بلن میشد میومد دنبالم.
  باتشکر

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   در مورد پایان ها اینجا توضیح دادم:
   http://baziwood.ir/1392/04/04/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d9%84%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa/

   پایانی که تو دیدی پایان بد بوده که البته به نظر خود من زیادم بد نبود.
   اون زندانیا هم اون اطراف یه اهرمی بود که اونو میزدی آزاد میشدن.
   اون خرسه رو هم بار اول باید میزدی میکشتی. مهم بعد از فرار کردنش هست که دو سه تا موجود وحشی افتادن روش که اونجا باید نجاتش بدی.

 18. Ahmadreza کاربر مهمان
 19. Ahmadreza کاربر مهمان

  راستی قضیه Faction Pack چیه؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!
 20. ashkan کاربر مهمان

  داداش من نمی خوای بقیه مراحل رو بزاری؟ من تا مرحله Nightfall رفتم اگه میشه زود تر بزارش.با تشکر

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   با سلام

   به زودی به روز میشه. اگه عجله داری میتونی از لینک زیر انگلیسیش رو بخونی:

   http://goo.gl/kOfQXU

 21. ashkan تازه کار

  خواهشا بگید چه قدر طول میکشه؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   الان یکی دو مرحله اضافه میکنم بقیه هم فردا

 22. ashkan تازه کار

  خیلی ممنونم دستتون درد نکنه

 23. ashkan تازه کار

  تمومش کردم اخرش هم خوب تموم شد ارزش داشت یه باره دیگه بازی کنم

 24. armin کاربر مهمان

  ببین تو شماره میدی چون کار واجب دارم که نمیشه نوشت میدی شماره تو تا باهات تماس بگیرم یا نه؟؟؟؟؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   شماره نه، اگه کارت خصوصیه میل بزن:

   hosseincode2008@gmail.com

   اگرم در مورد بازی مشکل داری تو همین سایت بپرس

 25. armin کاربر مهمان

  ببین کارهای خوب مهم بگو که انجام بدیم ما که نمیتونیم این همه کا رو حفظ کنیم یاد مون میره اون کارهای خوب مهم مثل بخشیدن پاول و لزنستیکی رو بگو که مثل اینه مهم باشن نه گوش دادن حرف های اینو اون

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   خب تو اونهایی که نوشتم گوش دادن به فلان چیز رو نخون. همینطوری چشات رو از متن رد کنی مهم ها خودشون رو معلوم می کنن. اون اول متن هم بعضی از مهم ها رو نوشتم

   این گوش دادن یا ندادن هم مهمه با بیشترشون گوش کنی.

   حوصله هم نداری ویدیوش رو سرچ کن ببین

 26. armin کاربر مهمان

  ببین همه رو بشی کار بدی کردی یا نه منظورم کشتن دشمنان تفنگ دار هست 2من ان مردی که در اتاقش مشغول مطالعه هست را نکشتم من چون تو xbox360 مترو را بازی میکنم ان مرد را نکشتم امابا دکمهxبیهوشش کردم میخواستم ببینم این بیهوش کردن اون هم کار بد محسوب میشود در ضمن پایان خوب چگونه است؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   راه کار بد محسوب میشه. پایان خوب رو هم تو داستان مترو لست لایت نوشتم
   اسم انگلیسی بازی رو اون بالا سرچ کنی همه مطالب رو پیدا میکنی

 27. armin کاربر مهمان

  بازی الن ویک را بازی کری از مترو با حال تره اشقش میشی اگه بازی نکردی نصف عمرت را از دست دادی

 28. amin کاربر مهمان

  سلام.من بازی رو مدتی داشتم اما بازی نمیکردم..امشب بازی تموم شد.آرتیوم و دوستاش مردن…اما این هم میتونه پایان خوبی باشه…فداکاری…یعنی توی دنیای واقعی خیلی جیگر میخواد…چندنفر جنگجو خودشون و کشتن تا بشریت رو نجات بدن….تراژدی زیبایی شد، بویژه با اون موزیک زیبای پایانی…

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   بله من خودم هم از این پایان راضی بودم ولی تو اون یکی پایان کسی قربانی نمیشه. شاید بهتره نگیم پایان بد ولی چون وقتی کارهای بد انجام بدی به این پایان میرسی گفتیم بد…

   1. amin کاربر مهمان

    درست میگین شما…در کل خیلی خوب بود..موزیکاش حس قوی میداد ،صداهایی که میومد….با اینکه از بازی های تخیلی خوشم نمیاد اما این یه چیزه دیگه بود…هنوز حسش منو گرفته…امیدوارم باز هم از این بازیها بیاد…یعنی سبکش مثل مترو باشه…

 29. amin کاربر مهمان

  سلام من بار اول 12 ساعته تمومش کردم.
  بار دوم تقریبا 8 ساعته ولی متاسفانه هر دوبار نیز با پایان بد تمومش کردم خیلی دپرسم.
  کسی نمی دونم باید چندتا فلش بزنه تا به پایان خوب برسه؟
  یعنی چندتا باید کار خوب بکنی تا پایان خوبش بیاد؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   تعدادی که مشخص نیست ولی باید کارای خوب بیشتر از کارای بد باشه

 30. armin کاربر مهمان

  سللام حسین جان ببین من باز هم مترو را تا اخر رفتم اما پایان بد نسیبم شد ببین من هر کاری گفته بودی کردم اما یک چیزی من را مشکووک کرده که پایان بد نسیبم شده من خیلی سرباز کشتم میتنه دلیلش این باشه که پایان بد نسیبم شده؟؟؟؟؟؟؟/در ضمن یک ودیو از پایان خوب بزار ما ببینیم چطوره چجوری میشه حال کنیم یکم ممنون میشم اگه بزاری

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   بله نباید افراد زیادی رو بکشی. تو گوگل این سرچ کن ویدویهاش برات میاد:

   metro: last light good ending

 31. amin کاربر مهمان

  حاجی خوب اگه آدم نکشیم تو بازی پس چه کنیم؟
  پس اون همه تفنگ چی می شن؟؟
  در ضمن من هیچی سرباز نکشتم ولی بازهم پایان بد نسیبم شد.
  یه سوال دیگه: میشه به جای این که از اول شروع کنیم دونه دونه به بعضی از چاپتر هاش بریم و درستش کنیم؟ یعنی کار خوب کنیم؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   دیبگه شما باید با سازندگان بازی تماس بگیری گله کنی نه من.
   سوال دوم هم نه

 32. amin کاربر مهمان

  یعنی باید از اول شروع کنم؟
  درضمن این آپدیت ها به چه دردی می خورند؟
  من آپدیت 1 رو نصب کردم باگ های گرافیکی رو که کم نکرد هیچ سرعت بازی رو هم کم کرد.

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   بیشتر این اپدیت برای کسانی بود که مشکل داشتند. اگر مشکلی نداری بیخیالش شو. منم نصبش نکردم.

   بازی رو هم باید از اول بری

 33. armin کاربر مهمان

  ببین داداش یک سایتی بگوکه ویدیو هاش فیلتر نباشه ممنون میشم اگه کمکم کنی

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   سایت بدون فیلتر اپارت هست که اونم نداره ویدیو رو.

   فقط یه چند ثانیه آخرش عوض میشه که اونم توضیحاتش رو بخونی کافیه! من خودمم ندیدم. فقط متنشو خوندم و به نظرم پایان بد بهترین پایانه.

 34. armin کاربر مهمان

  تو چقدر ساده هستی ببین شاید بهت دروغ گفتن شاید شایات هست

 35. armin کاربر مهمان
  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   خجالت بکش

   جوونای مملکت مارو باش تورو خدا…
   اسمتو عوض کنی هم IP میوفته میدونم کی هستی

 36. armin کاربر مهمان

  من اول زندگیم کالاف بود اما وقتی مترو لست لایت اومد ومن ان را بازی کردم تازه فهمیدم که کالاف … باید بره پای مترو را دستمال بنزنه فقط مترو هووووووووووووو مگنه حسین جان؟؟؟؟؟؟؟؟؟//

 37. amin کاربر مهمان

  سلام
  یه سوال دیگه
  برداشتن مهمات و لوازم از روی جنازه ها کار بدی محسوب می شه؟
  تو رو خدا این کی رو هم نگید بله.

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   نه همشون
   ولی اگه نیاز نداشته باشی و برداری کار بد محسوب میشه

 38. yousef.scof کاربر مهمان

  سلام
  بازی که خیلی عالی بود (نسخه یک بازی نکرده بودم)
  داستان هارو خواندم هم یک هم دو هم خوب و بد
  منم بد شدم 🙂
  میخواستم ببینم سیو بازی ندارید که پایان خوب باشه ؟
  خیلی سخته بخوام دوباره بازی کنم اون چیز هارو رعایت کنم
  اگه سیو دارید ماله خودتون یا جایی بزارید خیلی خوب میشه

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   نه سیوشو ندارم و تفاوت چندانی نداره به جز یکی دو دقیقه که میتونی از یوتیوب ببینی. من خودمم ندیدمش چون از پایان خودم راضی بودم

 39. yousef.scof کاربر مهمان

  آره دیشب از یوتیوب دیدم آرتیوم زنده میمونه
  درکل بازی قشنگی بود
  دست شما بخاطر داستان و این راهنمایی ها درد نکنه
  (در مورد خوب یا بد بودن این چیزی هست که ما تا به حال دیدیم مثل بازی های CoD یا BF باید بکشی تا زنده بمونی بیشتر افرادم که خبری از آخر بازی ندارند مرگ آرتیوم میبینند)

 40. reza کاربر مهمان

  سلام دوستان سیو Good End رو پیدا کردم خودم هم امتحانش کردم کار میکنه و پایان خوب رو دیدم سیو خدمت شما:

  http://uploadtak.com/images/p9952_Good_end.rar

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   اگر میشه این رو هم بگو کجا باید ریخته بشه این سیو

 41. reza کاربر مهمان

  سیو رو در هر دوتا جا کپی کنید

  C:\Users\User Name\Documents\4A Games\Metro LL

  C:\Users\User Name\AppData\Local\4A Games\Metro LL

 42. 3050230502 تازه کار

  سلام
  من تو مرحله Meet the rangers in the church گیر کردم.اونجا که میرم وقتی که میخوام از رو تخته رد شم برم به کلیسا اون موجود سبز میاد و میزنه پرت مینه تخته رو اونور بعد از کشتن اون دیگه نمیتونم برم کلیسا!!!چجوری باید رفت کلیسا؟؟؟

  1. hossein code مدیریت سایت هیچی!

   سلام برید به این سایت و از سمت راست اسم مرحله رو انتخاب کنید. با عکس توضیح داده:
   guides.gamepressure.com/metrolastlight/

 43. Handsomewolf
  Handsomewolf حـــــــــرفه ای ...

  ممنون
  با کمک شما تونستم بازی را به هر دو پایان برم

 44. JOKER تازه کار watch dogs

  اگر لینک دانلود فیلم پایان خوبشم بزارین عالی میشه

 45. گیمر تنها
  گیمر تنها تازه کار دارم 7 بازی انجام میدم کدوم رو بنویسم ؟؟!!

  میدونی وقتی پایان مترو آخرین نور رو خواندم مورمورم شد وقتی خودم تمومش کردم واقا اشک درون چشمام رو گرفت من از ته ته ته دلم میتونم بگم بازی مترو 2033 و مترو آخرین نور بهترین بازی های امرم بودن امید وارم (( واقعا ازته دل امید وارم )) بازی مترو 2035 بیاد
  مترو آخرین نور همان ( 2034 ) است از یه سایت خارجی دیدم

  1. Handsomewolf
   Handsomewolf حـــــــــرفه ای ...

   من هم موقع پایان بازی اشک تو چشام جمع شد ولی بعدا وقتی تنها شدم یک دل سیر گریه کردم.
   راستش تا چند هفته تو فکر بودم و این بازی هم بهترین بازی من هست و خواهد بود.
   بی صبرانه منتظر metro 2035 هستم.البته بعد از پایان طوفانی آخرین روشنایی بعید میدونم ادامه ای برای این عنوان بیاد.
   اگر هم نیاد چه بهتر !!! چون ممکنه مثل medal of honor بشه که البته خدا نکنه.

   1. گیمر تنها
    گیمر تنها تازه کار دارم 7 بازی انجام میدم کدوم رو بنویسم ؟؟!!

    مترو 2035 میاد بازی متر از روی رمان مترو ساخته شده (( اگر بخوایین برای شما رمانشو آپلود میکنم )) و رمان مترو 2035 نوشته شده و اگر کلمه (( metro 2035 )) رو سرچ کنین می بینین که داره ساخته می شه البته خدارو شکر

 46. Red baron تازه کار metro2033

  این بازی واقعا از بهترین هاست شاید بهتر از بهترین ها!
  خوب مث call of duty نامی نیست اما ازش کم نمیاره شاید هم ازش بهتر عمل کرده باشه!
  تو کل بازی یه حسی از اتحاد و همبستگی هست که باعث جذاب شدنش میشه!
  این که آنا رو می دزدن و همچنین red line ها renger ها رو بی دلیل سلاخی می کنن و renger ها علارغم توانایی بالاشون مظلوم واقع می شن! رو غیرت گیمر تاثیر می ذاره!
  البته من هم تو بازی تمام کارهای خوبو از دم به کمک حسین جان انجام دادم ولی تمام سربازی دشمنو سرلاخی کردم و رحم نداشتم! چون آخر بازی رو فیلمشو دیده بودم و تا یادش می افتادم یه خشاب رو هر سرباز دشمن خالی می کردم؟!
  حالا می خوام ضمن تشکر از داداش حسین گل یه مژده بدم!
  قسمت بعدی مترو یعنی مترو 2035 با نام redux از 6 شهریور 93 منتشر میشه با قیمت 50 دلار که فکر می کنم اگه به ایران برسه تا آخر تابستون طول بکشه!
  فقط مشکل اینه که باید از گرافیک قوی بازی بترسیم چون امکان داره pc ها و xbox های گیمر هارو به چالش بکشه!

 47. Red baron تازه کار metro2033

  به لطف داش محمد من پایان خوبو دیدم!
  آخر بازی گریه کردم!
  واقعا نمی دونم چه بازی رو جایگزین این بازی کنم!
  واقعا چی رو……………………………………؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا……………………………!

  1. Red baron تازه کار metro2033

   ببخشید اصلاح می کنم به لطف داش حسین!
   اینم لینک دانلود آهنگ خاطره ساز تیتراژ بازی last light!
   http://uploadboy.com/1n0aiox9dpsn.html

 48. hr007 کاربر مهمان

  سلام من همه ی سربازارو کشتم من اگه میدونستم خرسه بچه داره آزادش میکردم فکر کردم اون بزرگه همشونه بعد با اونکسی که کمکم کرد فرار کنم هم نجاتش دادم

 49. ariya کاربر مهمان

  درود بر شما.سپاس از سایت خوبتون.من این بازی رو نصب کردم و پوشه دو تا بازی توشه یکی Metro 2033 Redux که بازی رو به اتمام رساندم .ولی ان یکی بازیه به نام Metro Last Light Reduxکه این بازی تو قسمت church همان جایی که باید از روی تنه درخت رد شم و برم تو کلیسا که دوستام هستن.ولی یه جانور بزرگ چوب رو می ندازه . به زحمت آن جانورو می کشمش ولی بعد از آن هر چه تلاش میکنم نمی تونم به داخل کلیسا برم ! چوبی که در کار نیست .تنها راهم عبور از آبه که همینکه می رم غرق میشه.اگه دوستی راهنمایی بفرمایید ممنون می شم. سپاس گزارم

  1. ali.fighter کاربر مهمان

   dada fekr konam moshkel az cracke bazie chon bazi metro bazi vaghta kharab mishe age tonesti onja ro beri be fekre badesh bash chon khali vahshatnake ba inke khodam bazi ro7 bar tamoom kardam

 50. alireza کاربر مهمان

  سلام.ببخشید میشه سریال نصب بازی رو بگید.هر چقدر تو سایت ها گشتم پیداش نکردم.

 51. mehdi کاربر مهمان

  واقعا عالی بوددد من یه بار پایان خوب دیدم یه بار بد ولی بهترین بازی عمرم بود منو برد تو حال هوای مسکو دمشون گرم

 52. مسعود کاربر مهمان

  سلام خسته نباشید یک سوال خیلی واجب داشتم من در بازیب در مرحله ی the garden وقتی اون خرس رو تو اون گودال میکشم بعدش نمیدونم باید چی کار کنم لطفا سریع کمکم کنید خیلی واجبه

  1. alireza کاربر مهمان

   زمانی که خرس از دستت فرار کرد چن تا موجود می افتن روش اونارو بکش بعد ببین قطب نما بهت میگه کجا برو

 53. ahmad کاربر مهمان

  سلام . برای دیدن پایان Lesnitsky رو بکشم ؟ پاول چطور ؟ ممنون

  1. علیرضا کاربر مهمان

   هر دو رو نکش

 54. AHK کاربر مهمان

  سلام من در جایی گیر کردم که بعد از شکوندن در چوبی به جلو تر میرویم و یک نفر را آزاد میکنیم و آن فرد ماشینی که جلوی راه ما است را برمیدارد و ما به جلو تر میرویم و چند نفر را میکشیم جلو تر یک در فلزی هستش .
  مشکل من اینجاست اون در چجوری باز میشه؟
  توی یه اتاق یه اهرم هستش ولی اون روی سبزه و وقتی میبرمش روی قرمز در باز نمیشه لطفا کمک کنید

  1. alireza کاربر مهمان

   اسم مرحلش چیه اگه بگین شاید بتونم کمکتون کنم

 55. fighter کاربر مهمان

  salam man in bazi ro 6bar tamam kardam vali ba payan bad payane khobesham to pooshe movies raftam didam

 56. fighter کاربر مهمان

  akharesh baraye availn bar metro last light ro ba payan khob fath kardam metro baraye 7 tomin bar fath shad

 57. علیرضا کاربر مهمان

  آقا ناموسن دمت گرم من فقط یه سری کار خوبو انجام دادم وتمام کارهای بدو انجام ندادم واقعا همون شد که گفتی دارک وانا منو نجات دادن موقع انفجار و نمردمو پایان خوبو دیدم خیلی خوب بود واقعا دم خودتو سایتت گرم من هر وقت مترو بازی می کردم به خاطر آخر بازی ضدحال می خوردم ولی این دفعه خیلی حال کردم ببینم مترو 2033 هم همین شکلی دو سرنوشتس؟

  1. alireza کاربر مهمان
 58. اراد کاربر مهمان

  اقا با سلام و نامه ذکر زیبایه خداوند من یه سوالی در نظر شریف شما در بازی metro LL داشتم اقا خدا خیرت بده بگو تو این مرحله night fal باید چه کنم؟ قا من میرم رو این کنده درخته باز میفتم پااین و دیه جان به جان اخرت میشه اقا فقط یه توضیح بده که چجوری از رویه اون رد شم که نیفتم تو اب خداای بره تو کلیسا من میگم دعا کنه تورو و بازم مرسی از این سایت واقعا عالی و بی همتایه شما… ایشالاه همیشه موفق و پیروز و سلامت باشید خدانگهدار

  1. alireza کاربر مهمان

   بعد از کشتن باس فایت صبر میکنی تا از توی کلیسا برات یه تنه بفرستن بعد از روش رد میشی

 59. alireza کاربر مهمان

  خوبه ولی کامل نیست

 60. amirhossein کاربر مهمان

  سلام لطفا زود جواب بدید من اون مرحله رو گیر کردم که اسمش پاول فک کنم اونجا یه در چوبیه وقتی خشاب سربازو بر میداری یه هیولا میاد جلوت اونو میکشم بعد یه راهیه که باید نشسته بری فک کنم ولی هر کاری میکنم ازاونجا ردنمیشه یه جای مسخره ی بازیه که موندم زود بگید مرسی

 61. amirhossein کاربر مهمان

  جواااااااااااااااااااااااااااب بدیییییییییییییییییییییییییییییییییید

 62. MSM تازه کار

  با سلام….

  بعد گذشت چندین سال…دلم برا مترو تنگ شده بود…
  دوباره نصبش کردم..و تموم ..اما با پایان بد…

  ولی نمیدونم چیشد..بعدش ..گفتم بذار نت رو جستجو کنم ببینم چی پیدا میکنم…که با پایان خوب.و بد مترو اشنا شدم…

  و به کمک خدا . توضیحات اقا حسین بازی رو با پایان خوب تمومش کردم…

  فقط برام یه چیز گنگ بود..اونم ناپدید شدن خان

  فکر کنم اونقدر خوب بوده که دارک کوچولو با خودش برد

 63. Amir کاربر مهمان

  سلام.من بازی کردم..خوب هم تموم کردم..هر دو بازی کارای خوب و بد تاثیر داره البت در سری دوم بیشتره اثرش.در کل چرت بود هردوتاش

 64. Amir کاربر مهمان

  از نظر من تنها بازی فوق العاده ای ک وجود داشت و ای کاش که سری های بعدیش ادامه دار موضوع اون بود..بازی متال گیر ۳ هست
  و البته سری بازی های اسپیلنترسل هم جالبه

 65. shadowwarior22 کاربر مهمان

  لان سال 97 عه و خیلی از این مقاله گذشته ! من اول لست لایت رو تموم کردم چون فکر میکردم نسخه قدیمیه اما خب امروز هم 2033 رو تموم کردم.
  اول تشکر میکنم بخاطر آقا حسین گل هر جا که هستن موفق باشن که این مقاله رو نوشتن.
  این بازی اونقدری خوب بود که من شرمنده شدم که کرکی تمومش کردم و کاش پول داشتم اصلشو میخریدم.
  من از بازیهای تخیلی خیلی بدم میاد اما اینکی فرق میکرد.
  من توی بازیها خیلی خیلی خیلی ترسو ام ! یه زامبی ببینم باز میترسم ! اما بخطر داستان و اتمسفر بازی یجورایی غیرتی میشدم تا ادامش بدم………
  الان دلار 10 هزار تومنه امیدوارم چن سال دیگه ینفر اینجارو ببینه و بگه دلار 2 هزار تومنه D:

  1. عارف کاربر مهمان

   یادش بخر دلار 10 تومن بود الان 18 تومنه

 66. علی کاربر مهمان

  من همه ی این کارهارُ انجام دادم ولی بازم پایانش با مرگ آرتیوم همراه بود ادمین فیلممون کردی

 67. محمد کاربر مهمان

  سلام
  بیهوش کردن گارد های کار بد به حساب میاد؟چون من تمام کار های بالا را انجام دادم ولی باز پایان بد دیدم…….خیلی ها رو بیهوش کردم….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *