امتیازات و نمرات سایت ها و مجلات به بازی دد اسپیس 3 تا این لحظه: BioGamer Girl        9.5 out of 10 Gamer Limit        6.5 out of 10 Gameplanet        6.5 out of 10 Giant Bomb        3 out of 5 Official Xbox Magazine        8 out of 10 The Gamers Temple        93...

ادامه مطلب را بخوانید

عنوان فایتینگ انحصاری کنسول PS3 منتشر شد و اولین نمرات خود را دریافت کرد. Destructoid…:9/10 Push Square…:9/10 Playstation Universe…:9/10 Screwattack…:8.5/10 IGN…:8/10 The Escapist…:8/10 PlayStation LifeStyle…:8/10 Game Informer…:7.5/10 GamesRadar…:7/10 eurogamer…:7/10 CVG…:6.8/10 Gamespot…:6.5/10 OPM…:6/10 اکثریت سایت ها این عنوان را با بازی مبارزه ای SSB مقایسه کرده و نسبت به آن به نقد این بازی پرداخته اند.

ادامه مطلب را بخوانید
صفحه 4 از 41234