نام کاربری:
Bardiya
نام:
Bardiya
تاریخ عضویت:
8 سال پیش (2013-07-08 11:16:44)
در حال بازی:
Theft
شرکت در نظرسنجی:
3
تاریخ انتشار ثبت کرده:
0
لایک کرده:
0
دیسلایک کرده:
0
لایک شده:
0
دیسلایک شده:
0
  1. Bardiya تازه کار

    من از جايى كه بازى مى خرم پرسيدم كى مى إد گفت آخر تابستون

  2. Bardiya تازه کار

    اگر من درست فهميده باشم بأيد با تير كمون به به قسمت هايى كه بعد يه مدت قرمز رنگ مى شه تير بزنى ( بهتره تير انفجارى بردارى)

  3. Bardiya تازه کار

    من تمومش كردم خيلى بازى توپيه مخصوصا اخرش (تو Xbox )