نام کاربری:
NightWisherJade
تاریخ عضویت:
7 سال پیش (2015-03-08 11:20:53)
در حال بازی:
Slender The Arrival
شرکت در نظرسنجی:
3
تاریخ انتشار ثبت کرده:
0
لایک کرده:
0
دیسلایک کرده:
0
لایک شده:
0
دیسلایک شده:
0
  1. NightWisherJade تازه کار

    من فک میکنم که حسی که داری ( حال مداشتن باری گیم زدن ) کاملا عادیه . برای من خیلی پیش میاد. یه مدت باید کلا قیدشو بزنی . بعد دوبتره مثل خوره میاای بازی می کنی! D: