نام کاربری:
Sir.NoOb
نام:
NoOb
تاریخ عضویت:
10 سال پیش (2013-03-09 17:18:20)
شرکت در نظرسنجی:
1
تاریخ انتشار ثبت کرده:
0
لایک کرده:
0
دیسلایک کرده:
0
لایک شده:
0
دیسلایک شده:
0
  1. Sir.NoOb تازه کار

    هر چه قدرم اشغال باشه ... که نیست ! باید خریدش اخر چون هرچی باشه ASSASSINs CREED

  2. Sir.NoOb تازه کار

    حوصله سربر ترین بازی عمرم بود کاملا کپی از روی ghost ricon