نام کاربری:
sirparviz
نام:
پرویز
سایت:
http://gameava.ir/
تاریخ عضویت:
5 سال پیش (2016-05-17 07:56:28)
در حال بازی:
Allison Road
پلتفرم ها:
ماجرایی
شرکت در نظرسنجی:
5
تاریخ انتشار ثبت کرده:
0
لایک کرده:
0
دیسلایک کرده:
0
لایک شده:
0
دیسلایک شده:
0
  1. sirparviz تازه کار

    اول داشتن فانتزی و دوم خلاقیت می تواند دوبال پرواز یک نویسنده باشد برای نوشتن یک سناریو، فانتزی ابر داستانی ایجاد می کند و خلاقیت باعث شروعو ادامه سپس پایان در داستان ، موارد دیگری هم می تواند در کنار این دو عامل باعث غنی بخشی گردد.