در این سری مقالات که به ترتیب از بازی وود منتشر می شود قصد بر آن است تا اطلاعات پایه ای که هر کس برای بازینامه نویسی نیاز دارد را در اختیارش قرار دهیم. مقاله اول در مورد تعاریف اولیه است و قصد دارد تا زبان مشترکی برای یاد گیری بازینامه نویسی در اختیار ما...

ادامه مطلب را بخوانید