برای طرفداران بازیهای Co op و چند نفری اخیرا بازی جدیدی با نام گاد مود منتشر شده که در این پست راهنمای چندنفره بازی کردنش را یاد میدهیم. God Mode یک بازی سوم شخص تیراندازی است که برای تنها بازی کردن ساخته نشده و هدفش این است که چهار نفری در کنار هم گله های...

ادامه مطلب را بخوانید