خب طرفداران بازیهای استراتژی آماده باشید که نسخه دوم یکی از بهترین بازیهای این سبک یعنی کمپانی او هیروز 2 فقط چند روز با شما فاصله دارد! امتیازات و نمرات سایت ها و مجلات مختلف به بازی منتشر شده که در زیر میبینید؛ با کلیک روی هر نقد میتوانید آن را بخوانید: VideoGamer – 8...

ادامه مطلب را بخوانید