بعد از راهنمای مولتی پلیر بازی کردن بازیهای تیراندازی و ماشین سواری نوبت به یک بازی استراتژی آنلاین برای طرفداران بازیهای مولتی است! نسخه دوم یکی از بهترین بازیهای این سبک یعنی کمپانی او هیروز 2 چند روزی میشود که منتشر شده و خیلی زود بخش چند نفره آن نیز کرک شد و شما میتوانید...

ادامه مطلب را بخوانید