در مترو لست لایت ریزترین کارهای شما به خوب و بد تقسیم میشود و در انتها اگر اعمال خوب شما بیشتر از اعمال بد شما باشد پایان خوب را میبینید و در غیر اینصورت پایان بد را. پیشنهاد ما این است که ابتدا بهتر است اول داستان Metro 2033 و سپس داستان Metro: Last Light را...

ادامه مطلب را بخوانید

امروز Metro: Last Light را تمام کردم. پایان بازی را دیدم و ناراحت شدم. بلافاصله هنوز تیتراژ تمام نشده بازی را مینیمایز کردم و دنبال پایان های بازی گشتم چون احتمال میدادم مانند نسخه قبلی بیش از یک پایان داشته باشد. هر دو پایان بازی را خواندم و فهمیدم که تصمیمات و کارهای من در...

ادامه مطلب را بخوانید