اگر شما هم قبل از اینکه کرک بخش چند نفره تومب ریدر را بریزید بخش تک نفره را بازی کرده بودید و بعد از ریختن کرک جدید سیوتان از بین رفته با استفاده از این آموزش میتوانید سیو خود را برای کرک مولتی پلیر هم برگردانید. به مسیر زیر بروید: مسیر سیو تومب ریدر 2013...

ادامه مطلب را بخوانید