جدیدترین نسخه سری Devil May Cry که یک بازسازی محسوب شده و بیشتر با نام DmC شناخته میشود نسخه PC هم خواهد داشت و شما میتوانید 10 روز بعد از نسخه های کنسولی در 25 ژانویه 2013 آن را روی رایانه های شخصی خود بازی کنید. نسخه ی پی سی که توسط شرکت دیگری به...

ادامه مطلب را بخوانید