جدیدترین نسخه سری Devil May Cry که یک بازسازی محسوب شده و بیشتر با نام DmC شناخته میشود نسخه PC هم خواهد داشت و شما میتوانید 10 روز بعد از نسخه های کنسولی در 25 ژانویه 2013 آن را روی رایانه های شخصی خود بازی کنید. نسخه ی پی سی که توسط شرکت دیگری به...

ادامه مطلب را بخوانید

نظرتان این است که سال 2012 پر بود از بازیهای بزرگ؟ خب، این سال حتی میتوانست بیشتر از اینهم شلوغ تر شود. تاخیر در تاریخ انتشار بازیها در این صنعت بسیار معمول است؛ ناشران سعی میکنند بهترین زمان را برای عرضه بازی خود انتخاب کنند تا بیشتری فروش ممکن را کسب کند. اما به نظر...

ادامه مطلب را بخوانید