گاروس واکارین (Garrus Vakarian) یکی از محبوب ترین شخصیت های همراه سری مس افکت است که امروز قصد دارم در مورد صحنه‌ی تمرین تیراندازی او و شپرد در نسخه سوم بنویسم. صحنه‌ای که یکی از جالب ترین صحنه های کل سری بود و شاید هم یکی از سخت ترین تصمیم ها را داشت، حداقل برای...

ادامه مطلب را بخوانید

کالاهیرا، ای بانوی اعماق نفوذ ناپذیر، طلب بخشش میکنم. کالاهیرا، ای تویی که موج هایت صخره ها و سواحل را نابود میکند؛ کالاهیرا، گناهان این مرد را بشوی، و او را در دورترین سواحل روح ابدیت قرار بده. کالاهیرا، قلب این مرد پاک است، اما با شرارت و نزاع احاطه شده. این مرد را هدایت...

ادامه مطلب را بخوانید

مطمئنا زمینه ساز هر بازی فوق العاده‌ای ایده‌های فوق العاده پشت آن است، هیچ کس هم نمیتواند این موضوع را انکار کند که امروزه استودیوهای بازیسازی بازیهای خوب زیادی میسازند. اما بعضی مواقع بعضی از آنها چیزهای پیش‌پا افتاده‌ای را فراموش میکنند. هر گیمری وسط بازی‌اش به مشکلی برمیخورد و به این فکر میکند که چرا...

ادامه مطلب را بخوانید