وقتی مکس پین (Max Payne) برای اولین بار آن شیرجه ی کذایی خود را با حالت آهسته زد فهمیدیم که چگونه بازی در دست ساخت رمدی (Remedy Entertainment) از سینما الهام گرفته است. با این حال در سال های اخیر تلویزیون توانسته گوی رقابت را در زمینه داستان سرایی از پرده های نقره ای برباید....

ادامه مطلب را بخوانید