نام کاربری:
aliselki
تاریخ عضویت:
11 سال پیش (2013-11-07 15:09:09)
شرکت در نظرسنجی:
1
تاریخ انتشار ثبت کرده:
0
لایک کرده:
0
دیسلایک کرده:
0
لایک شده:
1
دیسلایک شده:
0
  1. aliselki تازه کار

    بازیش حس ترس رو القا میکنه؟

  2. aliselki تازه کار

    بازیش باحال بود ولی داستانش خیلی نامردی ها داشت!

  3. aliselki تازه کار

    ولی من افت فریم ندیدم نمیدونم چرا ایراد گرفتید.

  4. aliselki تازه کار